Om bureauet

Hvem vi er


Disol stræber efter at hjælpe virksomheder med at nå ud til flere af sine målkunder samt give dem muligheden for at sælge eller fremvise deres varer eller tjenester online.
Vi tror på, at digital markedsføring har brug for et langsigtet og strategisk udviklingsfokus, hvor mulighederne og ikke begrænsningerne er i centrum. Det kræver, at flere synsvinkler kombineres.

Disol består af specialistkompetencer, der kombinerer både det tekniske og humane, der kan se det store billede og de muligheder, og som begge er optaget af målet og vejen derhen. Det gør os i stand til at se digitale marketing fra flere perspektiver og omsætte brancheinterne dagsordener og afgørende samfundstendenser til værdi for vores kunder.

Hvad vi gør


Disol ønsker at skabe effekt. Når vi rådgiver digital markedsføringbranchen, lige fra den lille iværksætter til den store offentlige organisation, har vi derfor fokuseret på at få tingene til at ske. Fællesnævneren for vores kunder er, at de alle kommer med et behov eller en lyst til at gøre tingene på nye måder, men er usikre på hvordan; hvad skal der til for at udvikle ideen, og hvordan omsætter vi ideen til noget digital?

Med en kombination af indgående viden om markedsføring og erfaring inden for promovering og digitalisering skaber vi klare rammer i et usikkert terræn og gør de rette vilkår for innovation – hele vejen fra ide til ibrugtaget løsning.

Sådan gør vi


Disol tror på, at udvikling kræver mod og samarbejde. Også med folk og fagligheder vi ikke kender. At bygge den nødvendige bro mellem partnere, vise vejen til organisering af udviklingsprojekter, åbne mulighedsrummet og finde syntesen kræver andre og ”nye” perspektiver, der udfordrer etablerede måder at handle og tænke på.

Vi ved, at en ide er ikke bedre end dens evne til at mobilisere ressourcer gennem hele sit udviklingsforløb. Vi skaber værdi for kunder og slutbrugere hele rejsen fra den tidlige ide til løsningeren

Mission, Vision & Værdier


Disols mission er at tilbyde virksomheder digitale marketingsløsninger, der fremskynder forretningsvækst, mens de er kundecentrerede.

Disols vision er at forbedre virksomheders online tilstedeværelse og hjælpe dem med at nå deres økonomiske mål.

• Kundeengagement: Kunden kommer altid først
• Kvalitet: God nok bliver det aldrig helt godt nok.
• Nysgerrighed: Læring er en uendelig proces
• Teamwork: To hoveder tænker bedre end et.
• Personligt ansvar: Vi tager os af din virksomhed, som var vores egen.

Kontakt

Få digital hjælp

De fleste af vores kunder er fra Danmark, men vi er glade for at arbejde med virksomheder fra hele verden.